Dökümanlar Ustaların Desenleri

Yazdır

Adana da Charles Bargue'nin Çizim Kursu Karakalem Portre Örnekleri

Yayınlanma Dökümanlar - Dökümanlar Ustaların Desenleri

Sanat Paylaştıkça Büyür

Thumbnail image

Hobi Sanat Gruplarimiz

Eski toplumlarda, yeni olanın karşısında duyulan endişe ve merak masal ya da öykü anlatıcılarının anlattıkları masal ve öykülerle giderilirken, modern dönemde bu ihtiyaç “Bilinç Endüstrisinin” ürettiği endüstriyel birer ürün olan fantazyalarla karşılanmaktadır. Modern toplumlarda insanın dış gerçekliği ile kurduğu anlamlandırma ilişkilerinden biri olan düş görme ve fantazyalara duyulan ihtiyaç artık iletişim endüstrisi tarafından giderilmektedir. Modern insanın bu alanda tüketebileceği popüler kültür ürünleri kitle iletişim araçları tarafından belirlenmekte ve tüketiciye sunulmaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Yazdır

Adana da Charles Bargue'nin Çizim Kursu Karakalem Çalışmalarında Örnekler

Yayınlanma Dökümanlar - Dökümanlar Ustaların Desenleri

Sanat Paylaştıkça Büyür

Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Kitle kültürünün kuşatması altında olan modern kitle insanı yaşanılır kılmaya çalıştığı kendi realitesini, içinde edilgen bir öğe olarak yer alabildiği sosyal yaşamını, kitle iletişim araçlarından yayılan çeşitli simgelerle anlamlandırmaya çalışmaktadır. Özellikle yaşamın en özel yeri olan evinde, karşısına geçtiği televizyon ekranından modern insana yansıyan görüntüler ona, onun adına yapılmış, yaşanmış, söylenmiş, hissedilmiş olay ve olgular yumağı sunarak, onun geçici de olsa rahatlamasına, arınmasına izin vermektedir (Mutlu, 2005). Modern insan televizyonda patronuna başkaldıran bir işçiyi, kendisine hakaret eden kişiyi döven aktörü, birçok engele karşı aşklarını yaşayan âşıkları izlerken onlarda kendisini bulmakta, kendisini onlarla özdeşleştirmektedir. Çünkü televizyon program türlerinden kurmamaya dayalı yapıları olan popüler kültür karakterleri, zaman ve mekân gibi araçlarla öyküleme yöntemi kullanarak dramatik bir yapı oluşturmakta; izleyicinin düş görme ve fantazyalara olan gereksinimleri bir noktada giderilmektedir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Yazdır

Adana da CharlesBargue'nin Cizim Kursu Heykelde Çizim Örnekleri

Yayınlanma Dökümanlar - Dökümanlar Ustaların Desenleri

Sanat Paylaştıkça Büyür

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

Nesnel açıdan bakıldığında televizyonun eğitici ve bilgi verici bir araç olma özelliği yadsınamaz. Ancak televizyonun fonksiyonu yayın politikalarına bağlı olduğu için, günümüzde yayın politikaları kişilerin olaylara katılmalarını, bilgilenmelerini sağlayacak biçimde değil de toplumsal ilgiyi başka yöne yöneltecek biçimde oluşturulmaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image